Kilka słów

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka prowadzi działalność na rynku prawniczym od kilkunastu lat, świadcząc profesjonalną obsługę klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Główną specjalizacją Kancelarii jest świadczenie kompleksowych usług prawniczych na rzecz funkcjonariuszy służb wszystkich formacji mundurowych.

Kancelaria  prowadzi sprawy  oraz reprezentuje klientów zarówno przed  organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak i przed Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Na zlecenie Klientów Kancelaria przygotowuje również opinie prawne, udziela konsultacji oraz porad prawnych, w tym w trybie online. Obszar świadczonych usług obejmuje teren całego kraju, jak również zagranicę.

Członkowie zespołu kancelarii biorą czynny udział w konferencjach oraz sympozjach dotyczących środowiska służb mundurowych oraz poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu narodowemu w tym, w aspekcie biznesowym dotyczącym podmiotów gospodarczych związanych z sektorem obronności i bezpieczeństwa państwa, a także ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.

Naszym atutem jest indywidualne podejście do klienta, wysoka jakość świadczonych usług oraz długoletnie doświadczenie.
Swoim klientom zapewniamy pełną dyskrecję, oferując korzystne rozwiązania oraz profesjonalne podejście do realizowanych przedsięwzięć.

SPRAWDŹ

Nasze usługi

Prawo administracyjne
 • sprawy ze stosunku służby rozstrzygane w formie decyzji/rozkazów personalnych,
 • sprawy dotyczące czynności materialnotechnicznych (np. wypłaty odprawy, ekwiwalentu za urlop, mundurówki, dodatku za przejazd itp.)
 • sprawy związane z postępowaniem przed Regionalnymi i Centralnymi Komisjami Lekarskimi (MSWiA oraz Wojskowymi),
 • sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy,
 • poświadczenia bezpieczeństwa, w tym również udział w procedurze wysłuchania,
 • ochrony danych osobowych, w tym również w przypadku funkcjonariuszy,
 • sprawy o przyznania uprawnień kombatanckich, osób represjonowanych oraz weteranów,
 • sprawy związane z potwierdzeniem okresów pracy na rzecz organizacji niepodległościowych.
Prawo cywilne
 • sprawy o odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w związku ze służbą,
 • sprawy o odszkodowania za tzw. „bezprawie legislacyjne”,
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne z ZUS oraz z zaopatrzenia emerytalnego – ZER MSWiA, WBE (nabycie, utrata prawa, obniżenie świadczeń – IPN),
 • zwolnienia, przywrócenia do pracy,
 • sprawy dyscyplinarne,
 • urlopy (macierzyńskie, wychowawcze, szkoleniowe, okolicznościowe , dodatkowe),
 • odprawy emerytalne,
 • mobbing i dyskryminacja w  zatrudnieniu,
 • postępowania dyscyplinarne,
Prawo karne
 • obrona w postępowaniach lustracyjnych,
 • obrona w postępowania  o przestępstwa:  p-ko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, p-ko ochronie informacji, p-ko wiarygodności dokumentów, ujawnienia danych osobowych, p-ko obronności,
 • postępowanie dyscyplinarne ( pragmatyki służbowe).
Prawo zamówień publicznych
 • przygotowywanie środków zaskarżenia,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • doradztwo i konsultacje w zakresie istotnych warunków zamówień dotyczących informacji niejawnych.
Lorem ipsum

Opinie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Imię Nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Imię Nazwisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Imię Nazwisko
Dane kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego
Aleksandra Karnicka

  (22) 620-06-38

  kancelaria.mundurowi@o2.pl

  Al. Niepodległości 18 p.VII kod: 02-653 Warszawa

Kancelaria czynna od poniedziałku doczwartku w godzinach 10:00-16:00.W piątek Kancelaria nieczynna.

Budynek BTD OFFICE Building Mokotów

NIP 729-103-72-69

Nr rach. bankowego: ING  nr 84 1050 1025 1000 0090 9682 0858

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

Napisz do Nas