Zespół Kancelarii

Zespół Kancelarii składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zdobywali w organach administracji publicznej oraz służbach mundurowych, piastując w tych jednostkach szereg stanowisk kierowniczych i wysoko specjalistycznych.

Mottem naszego zespołu jest  indywidualne  podejście do  Klienta, pełna dyskrecja oraz profesjonalizm.

Członkowie Zespołu:

radca prawny mgr Aleksandra Karnicka

ppłk ABW w st. spoczynku, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej
 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji o specjalizacji prawo pracy;
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • Honorowy członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
 • Zastępca Dyrektora Biura Kadr Urzędu Ochrony Państwa;
 • Radca prawny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Wieloletnia praktyka w ramach Kancelarii Radcy Prawnego w zakresie obsługi służb mundurowych;
 • Wykładowca zagadnień związanych z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych podczas Konferencji i Kongresów poświęconych wspieraniu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa w biznesie;
 • 25-letnie doświadczenie zawodowe w administracji państwowej;
 • Wspólnik zarządzający Outsourcing Informacje Niejawne -Kancelarie i Szkolenia s.c.
 • Instruktor strzelectwa bojowego.

mgr Beata Jachymska

kpt. ABW w st. spoczynku, z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej;
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Prelegent na Konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Dyrektor Generalny w Outsourcing Informacje Niejawne – Kancelarie i Szkolenia s.c.;
 • Ekspert w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, wydaje na zlecenie podmiotów opinie, które są wykorzystywane podczas prowadzonych przez Sądy postępowań, których tematyka związana jest z ochroną informacji niejawnych.

mgr Maciej Karnicki

ppłk ABW w st. spoczynku z 30 letnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych; indywidualny tok studiów z zakresu nauk politycznych i psychologii; studia ukończone z wyróżnieniem,
 • Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia UOP,
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • KPRM- Radca Prezesa Rady Ministrów- z zakresu bezpieczeństwa i służb mundurowych,
 • Inspektor ochrony danych osobowych w Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka

mgr Klaudia Jachymska

Asystentka Radcy Prawnego Aleksandry Karnickiej
 • Kierownik Kancelarii Niejawnej,
 • Absolwentka Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie na kierunku Finanse iRachunkowość,
 • Ukończyła kurs na stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej i Niejawnej,
 • Od 2020 roku zatrudniona w Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Karnicka, gdzie jako Asystentka Radcy Prawnego obsługuje klientów Kancelarii a także współpracuje z Sądami i organami administracji państwowej w tym Policji, ABW, SKW, SWW, SW, KAS, ZER MSWiA i inne.

mgr Barbara Ciach

radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnychw Warszawie;
 • Kilkuletnia praktyka w kancelariach prawnych.

Współpracownicy Kancelarii:

 • Kancelaria Notarialna Pani Notariusz Ilony Sondel Bendkowskiej;
 • Kancelaria Doradcza Partner- System Arnold Paszta;
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Outsourcing Informacje Niejawne – Kancelarie i Szkolenia s.c.
 • Taxfree Sp. z o.o. – Anna Aniszewska Biuro Rachunkowe